Ventilācijas sistēma privātmājai

EXCENT » AKCIJAS CENAS - PIEDĀVĀJUMI » Ventilācijas sistēma privātmājai
Ventilācijas sistēma privātmājai

Centralizēta ventilācijas sistēma privātmājai ar rekuperāciju (izplūstošā gaisā esošā lietderīgā siltuma atgūšana līdz 90%) Mohlenhoff LZG (Vācija)

Centralizēta ventilācijas sistēma privātmājai līdz 120 m2 ar rekuperāciju - ventilācijas iekārtas un sadalošo gaisa vadu komplekts

Centralizēta ventilācijas sistēma privātmājai līdz 210 m2 ar rekuperāciju - ventilācijas iekārtas un sadalošo gaisa vadu komplekts

Svaigs un ar skābekli piesātināts gaiss vistiešākajā veidā ir viens no mūsu labas pašsajūtas veicinātājiem gan dienā, gan nakts stundās. Nav iespējams nepamanīt starpību starp gaisa kvalitāti telpā, kur gaisa apmaiņa notiek, un telpā, kur nenotiek. Klasiskākais risinājums gaisa kvalitātes uzlabošanai ir logu vai durvju atvēršana. Taču šādā variantā neizbēgami līdz ar gaisa apmaiņu telpā radīsies strauji siltuma zudumi, jo daļa no siltā telpas gaisa izplūdīs.

Jo vairāk būvniecībā tiek radīti un izstrādāti risinājumi, kas vērsti uz siltuma zudumu samazināšanu un novēršanu, jo blīvāka tiek iegūta vide, kurā uzturamies. Tajā praktiski nav nejaušu svaigā gaisa apmaiņas vietu (šķirbas, spraugas, neblīvumi utt.)

Līdz ar to iegūstam energo resursus saudzējošu vidi, apkures izmaksas samazinās, bet aktualizējas jautājums par svaigā gaisa esamību vidē, kurā uzturamies.

Risinājumi, kas vērsti uz energo resursu efektīvu izmantošanu, viennozīmīgi ir pareizi , jo no energo taupīšanas viedokļa procesiem, kas saistīti ar ventilāciju un apkuri ir jābūt kontrolējamiem, atbilstoši lietotāju pieprasījumam un vajadzībām.

Lai nodrošinātu vidi ar svaigu gaisu, ir izstrādāti un pastāvīgi pilnveidoti risinājumi, kas ļauj veikt svaigā gaisa apmaiņu telpās izmantojot kompaktas komforta ventilācijas iekārtas vai specifiskus rekuperatorus ar keramiskiem šūnu veida reģenerācijas siltummaiņiem.

Konceptuāli kā vienā tā otrā gadījumā gaiss, kas tiek novadīts no telpām plūstot caur siltummaini, siltumu atdod, bet svaigais gaiss no āra, plūstot caur siltummaini, siltumu saņem un telpās jau ieplūst sasildīts. Pie tam siltuma apmaiņas procesā nav tiešas gaisa plūsmu sajaukšanās (kad izvadāmais/ izlietotais gaiss siltuma apmaiņas procesā tiek sajaukts ar svaigi pievadāmo gaisu). Šādā veidā gaisa apmaiņas procesam tiek ekonomēts ap 90% no siltumenerģijas.

Gaisa kvalitāti telpās nosaka ļoti daudzi kritēriju, bet, izmantojot ventilācijas un gaisa apmaiņas iekārtas, tiks uzturēta optimāla svaiga gaisa koncentrācija, novērsti nepatīkami aromāti, samazināsies pelējuma sēnītes sporu un dažādu putekļu daļiņu piemaisījums gaisā.

Centralizētas komforta mehāniskās ventilācijas tehnoloģiskā ķēde sastāv no ventilācijas iekārtas, caur kuru gaiss tiek attīrīts un tiek nodrošināta efektīva siltuma apmaiņa starp izplūstošo un ieplūstošo gaisu. Tālāk pa atbilstošiem gaisa plūsmu sadales cauruļvadiem nodrošināta gaisa pieplūde un nosūce katrā izvēlētajā telpā.

Konceptuāli ventilācijas iekārtas darbības rezultātā no telpām tiek paņemta esošā gaisa daļa (noplūde) un pievadīta svaiga gaisa daļa (pieplūde), kas tiek paņemta no ārienes. Pieplūdes gaiss ieplūstot tiek attīrīts caur iekārtas gaisa filtriem un izplūstot caur siltuma apmaiņas rekuperatoru tiek pievadīts telpās. Iekārtā integrētais siltummmainis neļauj lietderīgo siltumu no telpām vienkārši izvadīt caur sienu , bet gan apmaiņas rezultātā (bez gaisa plūsmu tiešas saskares starp izplūdes un ieplūdes gaisu) tiek atgūta daļa no telpas siltuma, kas ir noplūdes gaisā.

Komforta ventilācijas iekārtas LZG 400 un LZG 200 ir ražotas Vācijā ar vāciešiem raksturīgu iezīmi, kur pamatā tiek izmantotas tikai energo efektīvas, augsti advansētas tehnoloģijas skrupulozi slīpētā izpildījumā.

Ventilācijas iekārta LZG400 izmantojama jaunbūvēm vai rekonstruējamām ēkām ar lietderīgo platību līdz 220 m/2, bet LZG200 ar lietderīgo platību līdz 120 m/2. Taču vienmēr ir jāņem vērā būtiska piebilde, ka iekārtas izmantošana jāskata kontekstā ar paredzēto izmantošanu pēc funkcijas un ar paredzamo cilvēku skaitu telpā/ās.

Tā kā iekārtas izmēri ir kompakti un vizuālais izskats estētisks, tad atrast vietu iekārtas novietojumam nav problemātiski ne jaunbūvēs, ne arī rekonstrukciju projektos. Praktiski jaunbūvēs instalēt ventilācijas sistēmu ir viegli un ērti, ja neskaita gadījumus, kad ir palaists garām kāds no atbilstošiem montāžas cikliem. Esošo ēku rekonstrukcijās tas arī ir realizējams, taču jāizskata kontekstā ar iespēju izbūvēt pieplūdes/atplūdes gaisa vadu uz katru no telpām.

Iekārtas uzturēšana lietotājam nav komplicēta un komplektācija nodrošina pilnvērtīgu darbību uzreiz pēc iekārtas pievienošanas strāvai. Pateicoties tam, ka iekārtas darbībā tiek izmantoti EC tipa ventilatori, iekārtas darbība ir klusa un ar mazu enerģijas patēriņu. Atkarībā no iekārtas darbības jaudas katrā konkrētā laika periodā ir iespējams izvēlēties vienu no trim intensitātes darbības līmeņiem, kā arī samazinātas intensitātes darbību nakts laikā.

Ventilācijas iekārtās LZG 400 un LZG 200 jau ir iebūvēts vadības bloks, kas viegli salāgojams ar kontroli/vadību izmantojot datoru, viedtālruni vai integrējams mājas kopējā enerģijas vadības sistēmā izmantojot KNX protokolu.