Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico

EXCENT » AKCIJAS CENAS - PIEDĀVĀJUMI » Ventilācijas sistēmas » Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico
Centralizētā ventilācijas sistēma || Maico

Ventilācijas sistēma privātmājai, bērnudārzam, dzīvoklim, ofisam, ārstu praksei……vairs nevar būt uzskatāma par kaut ko ekstra, bet gan kā katras modernas un veselīgas vides neatņemama sastāvdaļa.

Ne velti jau šodien vairākās valstīs būvniecības direktīvas paredz, ka energoefektīva ventilācijas sistēma (centralizēta vai decentralizēta) ir obligāta prasība visām no jauna projektējamām un būvējamām ēkām.

Svaigs un ar skābekli piesātināts gaiss vistiešākajā veidā ir viens no mūsu labas pašsajūtas veicinātājiem gan dienā, gan nakts stundās. Nav iespējams nepamanīt starpību starp gaisa kvalitāti telpā, kur pastāvīgi gaisa apmaiņa notiek, un telpā, kur nenotiek. Klasiskākais risinājums gaisa kvalitātes uzlabošanai ir logu vai durvju atvēršana. Taču šādā variantā neizbēgami līdz ar gaisa apmaiņu telpā radīsies strauji siltuma zudumi, jo daļa no siltā telpas gaisa izplūdīs. Piedevām, atverot logus un durvis nevar uzskatīt par ventilāciju, bet gan par vēdināšanu un kā rāda angļu zinātnieku pētījumi, tad pēc vēdināšanas gaisa kvalitāte īsā laika sprīdi atgriežas iepriekšējā kondīcijā.

Jo vairāk būvniecībā tiek radīti un izstrādāti risinājumi, kas vērsti uz siltuma zudumu samazināšanu un novēršanu, jo blīvāka tiek iegūta vide, kurā uzturamies. Tajā praktiski nav nejaušu svaigā gaisa apmaiņas vietu (šķirbas, spraugas, neblīvumi utt.)

Līdz ar to iegūstam energo resursus saudzējošu vidi, apkures izmaksas samazinās, bet aktualizējas jautājums par svaigā gaisa esamību vidē, kurā uzturamies.

Risinājumi, kas vērsti uz energo resursu efektīvu izmantošanu, viennozīmīgi ir pareizi, ir tikai jāparedz faktori ko tie sev nes līdzi un savlaicīgi jāplāno energoefektīva + kontrolējama ventilācijas sistēma.

Lai nodrošinātu vidi ar svaigu gaisu, ir izstrādāti un pastāvīgi pilnveidoti ventilācijas risinājumi, kas ļauj veikt svaigā gaisa apmaiņu telpās izmantojot kompaktas, klusas un energoefektīvas ventilācijas iekārtas ar lietderīgā siltuma vai lietderīgā siltuma + mitruma atgūšanu (ventilācijas iekārtas ar entalpijas siltummaini) , kā arī specifiskus individuālus rekuperatorus (decentralizētas ventilācijas iekārtas) ar keramiskiem šūnu veida vai šķērsplūsmas siltummaiņiem.

Konceptuāli kā vienā tā otrā gadījumā gaiss, kas tiek novadīts no telpām plūstot caur siltummaini siltumu atdod, bet svaigais gaiss no āra, plūstot caur siltummaini, siltumu saņem un telpās jau ieplūst sasildīts. Pie tam siltuma apmaiņas procesā nav tiešas gaisa plūsmu sajaukšanās (kad izvadāmais/ izlietotais gaiss siltuma apmaiņas procesā tiek sajaukts ar svaigi pievadāmo gaisu). Šādā veidā gaisa apmaiņas procesam tiek ekonomēts līdz 96% lietderīgās siltumenerģijas un atgriezts telpās.

Gaisa kvalitāti telpās nosaka ļoti daudzi kritēriji, bet, izmantojot gaisa apmaiņas iekārtas, tiks uzturēta optimāla svaiga gaisa koncentrācija, novērsti nepatīkami aromāti, samazināsies pelējuma sēnītes sporu un dažādu putekļu daļiņu piemaisījums gaisā.

Centralizēta tipa mehāniskās ventilācijas sistēmas tehnoloģiskā ķēde sastāv no ventilācijas iekārtas, sadalošajiem gaisa vadiem un kolektoriem. Ventilācijas iekārtas darbības rezultātā no telpām tiek paņemta esošā gaisa daļa (noplūde) un pievadīta svaiga gaisa daļa (pieplūde), kas tiek paņemta no ārienes. Pieplūdes gaiss ieplūstot tiek attīrīts caur iekārtas gaisa filtriem un izplūstot caur siltuma apmaiņas rekuperatoru tiek pievadīts telpās. Iekārtā integrētais energoefektīvais siltummmainis neļauj lietderīgo siltumu no telpām vienkārši izvadīt caur sienu , bet gan apmaiņas rezultātā (bez gaisa plūsmu tiešas saskares starp izplūdes un ieplūdes gaisu) tiek atgūta daļa no telpas siltuma, kas ir izplūdes gaisā. Tālāk pa atbilstošiem gaisa plūsmu sadales kolektoriem un cauruļvadiem tiek nodrošināta svaigā gaisa pieplūde un izlietotā gaisa noplūde katrā izvēlētajā telpā.

Ventilācijas sistēma privātmājai, nelielam ofisam, ārstu praksei....... sastāv no komponenšu kopuma, bet viena no galvenajām komponentēm ir ventilācijas iekārta. Lai kādi arī nebūtu apgalvojumi un pieņēmumi teikt „gandrīz jau tas pats”, bet kā rāda piemēri un pieredze ventilācijas iekārtas izvēle uz turpmāko ventilācijas sistēmas darbību kopumā ir ļoti nozīmīga. Tas attiecās gan uz energoefektivitāti lietderīgā siltuma atgūšanā, gaisa plūsmu balansa noturību, darbības skaļumu tūlīt pēc ekspluatācijas uzsākšanu un salīdzinājumā pēc gada , kalpošanas ilgumu un tt. Savā ziņā varētu vilkt pat paralēles , kā ir braukt ar mašīnu kurai riepas pustukšas, vai arī atbilstoši piepumpētas, bet nav iespējams noliegt, ka var pabraukt gan tā, gan tā.

Par ilgtspējīgu risinājumu no visiem aspektiem un performances punktiem noteikti ir uzskatāmas Vācu kompānijas MAICO ventilācijas iekārtas WS 170 un WS 320. Ventilācijas iekārtas ražotas Vācijā ar vācu ražotājiem raksturīgām iezīmēm, kur pamatā tiek izmantotas tikai energo efektīvas, augsti advansētas tehnoloģijas skrupulozi slīpētā izpildījumā.

Ventilācijas iekārta Maico WS 320 izmantojama jaunbūvēm vai rekonstruējamām ēkām ar lietderīgo platību līdz 220 m/2, bet WS 170 ar lietderīgo platību līdz 120 m/2. Taču vienmēr ir jāņem vērā būtiska piebilde, ka iekārtas izmantošana jāskata kontekstā ar paredzēto izmantošanu pēc funkcijas un ar paredzamo cilvēku skaitu telpā/ās.

Tā kā ventilācijas iekārtu Maico WS izmēri ir kompakti un vizuālais izskats estētisks, tad atrast vietu iekārtas novietojumam nav problemātiski ne jaunbūvēs, ne arī rekonstrukciju projektos. Praktiski jaunbūvēs instalēt centralizētu ventilācijas sistēmu ir viegli un ērti, ja neskaita gadījumus, kad ir palaists garām kāds no atbilstošiem montāžas cikliem. Esošo ēku rekonstrukcijās centralizēta ventilācijas sistēma arī ir realizējama, taču jāizskata kontekstā ar iespēju izbūvēt pieplūdes/noplūdes gaisa vadu uz katru no telpām.

Iekārtas uzturēšana lietotājam nav komplicēta un komplektācija nodrošina pilnvērtīgu darbību uzreiz pēc iekārtas pievienošanas strāvai. Pateicoties tam, ka iekārtas darbībā tiek izmantoti EC tipa ventilatori, iekārtas darbība ir klusa un ar mazu enerģijas patēriņu. Atkarībā no iekārtas darbības jaudas katrā konkrētā laika periodā ir iespējams izvēlēties vienu no trim intensitātes darbības līmeņiem.

Ventilācijas iekārtās Maico WS 170 un Maico WS 320 jau rūpnieciski iebūvēts vadības bloks, kas ļauj iekārtas vadīt caur internetu izmantojot viedtālruni vai planšeti (bezmaksas mobilā aplikācija air@home App)

Cena_ Ventilācijas sistēmas komplekts platībai līdz 90 m2_Ventilācijas iekārta Maico WS 170 KBR_Sadalošie kolektori un gaisa vadi sistēma Ventiflex Plus

Cena_ Ventilācijas sistēmas komplekts platībai līdz 150 m2_Ventilācijas iekārta Maico WS 320 KBR_Sadalošie kolektori un gaisa vadi sistēma Ventiflex Plus

Buklets MAICO ventilācijas iekārtas WS170_WS320 _ Integrēto funkciju un pamata parametri

Cenu lapa_Apaļi lokanie ventilācijas gaisa vadi_DN64_DN75_DN90

Cenu lapa_Rūpnieciski izolētas caurules__Maico MT-R_01.02.2021__31.03.2021

MAICO sistēmu un komponenšu buklets_ Ventilācijas sistēmu risinājumi dzīvokļiem un vienģimeņu mājām

MAICO centralizētās mehāniskās ventilācijas sistēmas plānošanas un komplektācijas katalogs_EN

MAICO ventilācijas sistēmu komponentes_ Pielietojuma un izbūves piemēri_Katalogs 2021_DE

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS MAICO WS 170 PREZENTĀCIJAS VIDEO_EN

KOMPAKTĀ VENTILĀCIJAS IEKĀRTA MAICO WR 75 POWERBOX COMPLETTO_PREZENTĀCIJAS VIDEO_EN

rank_math_primary_wpsc_product_category: 380
rank_math_title: Ventilācijas sistēma privātmājai | Rekuperācijas iekārta MAICO (Vācija)
rank_math_description: Ventilācijas sistēma ar lietderīgā siltuma, vai siltuma + mitruma atgūšanu. TOP klases komplektācija.Vācu kompānijas MAICO ventilācijas iekārtas WS170, WS 320, WS470. Pretplūsmas siltummainis ar lietderīgā siltuma atgūšanu līdz 96%.
rank_math_focus_keyword: Ventilācijas sistēma
rank_math_news_sitemap_robots: index
rank_math_robots: s:22:"a:1:{i:0;s:5:"index";}";